RANLJIVOST – 2. del
Prelomna točka mediacijskega procesa se navadno rodi ravno iz ranljivosti. Iz trenutka, ko si nekdo upa narediti prvi korak in povedati, kaj ga boli, kako močno še vedno ljubi in to brez kakršnega koli zagotovila, da druga stran čuti enako. Ko pristnost in pogum prevladata nad strahom.
 
RANLJIVOST = POGUM

Ranljivost navadno razumemo kot šibkost, pa vendar je vse prej kot to. Pomislimo na vse zgodbe, ki se nas najbolj dotaknejo. Katere so? O čem govorijo? To so zgodbe o trenutkih nemoči, izgube, neuspeha, stiske in bolezni iz katerih so ljudje dobili novo moč, novo prepričanje, pristnost in srčnost, nov smisel, svežo energijo, odločnost, predanost in sočutje. V tem ni nobene šibkosti, samo POGUM DELITI SEBE ter NAREDITI SPREMEMBO ZASE IN ZA DRUGE.

Pogum (ang. courage) namreč izvira iz latinske besede cor (srce), kar v originalu pomeni pristno in iz vsega srca deliti svojo zgodbo, deliti samega sebe.

V pristnosti se skrivata bolečina in moč, ranljivost in pogum. Ker pa je naša najbolj osnovna potreba, potreba po povezovanju z drugimi, po ljubezni in sprejetosti, nas je velikokrat sram tega, kar v resnici smo, kar v resnici razmišljamo in čutimo, saj se bojimo, da taki ne bomo vredni te povezave. In potem se okoli nas podijo različni obrambni mehanizmi, ko na take in drugačne načine poskrbimo, da smo čim bolj otopeli, popolni, da imamo kontrolo.

Tudi sama sem in še čutim veliko tega, prav tako se s tem ves čas soočam tudi na mediaciji. In najdragocenejše spoznanje je, da se PRELOMNA TOČKA MEDIACIJSKEGA PROCESA NAVADNO RODI RAVNO IZ RANLJIVOSTI. Iz trenutka, ko si nekdo upa narediti prvi korak in povedati, kaj ga boli, kako močno še vedno ljubi in to brez kakršnega koli zagotovila, da druga stran čuti enako. Ko pristnost in pogum prevladata nad strahom.

Prav zato sem hvaležna vsem strankam, vsem ljudem, ki javno razkrijejo svojo pot, od trpljenja do veselja. Poklonijo nam zaupanje v moč naših najtemnejših kotičkov.

Narava vedno teži k ravnovesju in ker smo mi del nje, ima vsaka sila v nas svojega nasprotnega partnerja, ki ji stoji ob boku, zato se vedno pokažeta skupaj.

Naj bo torej današnji dan namenjen opazovanju sebe in delovanju.


  • Ali smo pogumni ali nismo?

  • Si dovolimo, da drugi resnično vidijo, kdo smo in za čem stojimo?

Naredite majhen korak k temu in prepričana sem, da boste opazili spremembo. Istočasno boste bolj svobodni in bolj povezani :)