Mediacija

Kaj je mediacija?

Mediacija je postopek, v katerem tretja oseba, mediator, na nepristranski način pomaga ljudem v sporu, da med seboj gradijo nove mostove. Podpira jih pri tem, da raziščejo in razumejo medsebojne razlike in nesoglasja, ter jih razrešijo na način, ki je sprejemljiv za vse vpletene. V mediaciji so stranke tiste, ki prevzemajo odgovornost za svoje konflikte in za to, kako in če jih bodo rešile. Mediator jim pri tem pomaga, s tem ko ustvarja varno okolje, kjer se stranke lahko med seboj pogovarjajo, se slišijo in poslušajo.

V konfliktnih situacijah se ljudje pogosto ne odzivajo najbolje. Močna čustva jeze ali frustracije, obupa ali krivde, bolečine ali brezizhodnosti, ki jih doživljajo, pomenijo, da se velikokrat ne zmorejo premakniti naprej brez pomoči.

Mediacija priznava ta čustva in ponuja priložnost, da se ljudje počutijo videne in sprejete brez obsojanja. To omogoča, da se začnejo premikati naprej, pojavi se tudi priložnost za transformacijo. Ljudje lahko znotraj strukturiranega procesa, ki ga ponuja mediacija, sebe doživljajo kot sposobne rešiti svoje konflikte. Začnejo govoriti in poslušati, ob tem pa se ne postavljajo v vlogo žrtve in obsojajo drugega. Postopoma se stališče, s katerega so gledali na drugega, spreminja. Druga oseba se zdi vse bolj »človeška«, konflikt pa obvladljiv oziroma rešljiv. Ljudje pogosto že tekom, še večkrat pa po končani mediaciji, izrazijo, da se glede samih sebe počutijo bolje. Kot taki so bolj mirni in ravno osebni mir je tisti, ki mir in ljubezen prinaša tudi v medosebne odnose.

Mediacije izvajamo v:  

Mediator

Mediator v mediaciji predstavlja tretjo stran, ki se ne opredeljuje glede vsebine in narave spora, je torej nepristranski. Mediator prav tako ne sodi ali išče rešitev za udeležence, ampak skrbi za to, da udeleženci mediacije sami v sebi najdejo moč in motivacijo za razreševanje njihovega konflikta ter možne rešitve, ki so sprejemljive za vse vpletene. Mediator je tisti, ki v ključnih trenutkih, ko udeleženci, kadar so sami, obupajo nad nastalo situacijo ali konstruktivno komunikacijo zamenjajo za obtožbe in napad, s pomočjo mediacijskih tehnik in strukturiranega procesa podpre in opolnomoči stranke, da zopet začnejo sodelovati in iskati rešitve, ki so v interesu vseh vpletenih.


Več o vlogi mediatorja s klikom na povezavo:

»Vloga mediatorja je po mojem mnenju ključnega pomena predvsem zato, ker udeležencem daje točno tisto, zaradi česar so pravzaprav v konfliktu. V mislih imam pozornost, ki jim jo mediator nameni preko poslušanja, odprtosti, zanimanja in razumevanja. Gre za neke vrste energijo, ki jo mediator usmeri proti vsakemu udeležencu posebej.« (Mateja Pirman, blog zapis, 21.6.2013, Brez energije ne gre)