Ločitev po mirni poti

Mediacija: (Pred)ločitveni in poločitveni spori

Ločitev ali prekinitev izven zakonske skupnosti za večino parov predstavlja izredno stresno obdobje, še posebno kadar se za razvezo odloči le eden izmed zakoncev, drugi pa bi si želel nadaljevati skupno življenje. V vsakem primeru ločitev prinaša vrsto vprašanj in zahteva vrsto ustreznih rešitve, še posebno kadar so v razvezo vpleteni tudi otroci.

Reševanje sporov s partnerjem

V primeru, da se razhajate, lahko s pomočjo tretje nepristranske osebe, mediatorja, rešita vsa vprašanja, ki se v taki situaciji odpirajo, in sicer na razumen, miren, učinkovit in cenovno ugoden način.

Na mediaciji lahko tako rešita naslednja vprašanja, do katerih prihaja ob ločitvi:
  • varstvo in vzgoja otrok
  • preživnina
  • razdelitev premoženja
  • odnos med (bivšima) zakoncema
  • druga vprašanja

Poglejte si MEDIACIJSKI PRIMER.

Cenik

50€/60 minut