Družinski odnosi

Mediacija: Družinski spori

Mediacija v družinskih sporih je način reševanja različnih sporov, ki zadevajo družino in udeležencem omogoča konstruktivno komunikacijo, daje možnost izboljšanja kakovosti odnosov ter s tem ustvarja okolje, kjer udeleženi strani prideta do rešitve, ki je v interesu obeh. V mediacijo se obe strani vključita prostovoljno. Proces, ki je zaupne narave, vodi izkušen/a mediator/ka, ki stranki spodbuja k medsebojni komunikaciji, skrbi, da udeleženi strani drug drugo slišita in da iščeta rešitve, ki so v zadovoljstvo vseh vpletenih.


Poglejte si MEDIACIJSKI PRIMER.

Cenik

  • 2 ali 3 udeležene stranke: 50 EUR/60 minut
  • več kot 3 udeležene stranke: 90 EUR/60 minut