Opolnomočenje za posameznike in družine

Opolnomočenje za krepitev posameznikov je proces znotraj katerega se preko različnih tehnik nudi podporo posameznikom, da v sebi ponovno najdejo osebno moč, odgovornost in ljubezen. Svetovalec svojim strankam pomaga, da ugotovijo, kdo so, kaj zares želijo v življenju in kako se (še) lahko soočijo z nastalo težavo ali konfliktom, ki jih dela nemočne.

Tehnike, ki se uporabljajo za celostno podporo posameznikom, da ponovno prebudijo potenciale osebne moči in ljubezni, so predvsem nepristransko in empatično poslušanje, postavljanje vprašanj, spodbujanje izražanja čustev, prepoznavanje preteklih vzorcev in iskanje novih možnosti. S pomočjo teh tehnik ter varnega, zaupnega in razumevajočega okolja v katerem svetovalec dela s posamezniki, se le-ti ponovno okrepijo in na ta način najdejo nove načine, kako zopet prevzeti nadzor nad svojim življenjem in delovati iz ljubezni in sprejemanja sebe in okolice.

Krepitev posameznika pomeni krepiti komunikacijo le-tega s samim seboj. Stvari namreč delujejo na ta način, da ko najdemo mir znotraj sebe, postanemo tisti, ki lahko živijo v miru z drugimi. Si ne želimo tega prav vsi? Če ste se tudi vi znašli v osebni stiski in bi ponovno želeli najti stik samim s seboj in posledično z okolico, vam pri tem lahko pomagamo. Ponudimo vam roko, napnemo ušesa in vas preko razumevanja pripravimo na nov in vesel dan.

Kontakt: info@mojmir-mediacije.si; 041 434 033
Cena: 50€/60 minut