Odnosi s starejšimi družinskimi člani

Mediacija: Spori glede oskrbe starejših

Mediacija glede oskrbe starejših družinskih članov omogoča, da se sliši glas starejših in/ali invalidnih odraslih, in sicer ko gre za odločitve, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja.

Ker večina večjih življenjskih sprememb vključuje celotno družino, se navadno pri teh odločitvah odpre veliko vprašanj o katerih je potrebno razpravljati. Mediacija je priložnost, da družine to storijo v odprtem in podpornem okolju, ki spodbuja ustvarjalne rešitve, ki so najbolj primerne za vsakega člana posebej ter se pri tem ne pozabi na tiste, ki jih mediacija zadeva – starejše.

Družbe se že sedaj soočajo z velikimi demografskimi in socialnimi spremembami, to pa za seboj potegne potrebo po drugačnih, novih pristopih za sprejemanje odločitev, ki so pomembne za to, da bo življenje celotne družine teklo čim bolj gladko, umirjeno in v prijaznem vzdušju ter da se bodo našle rešitve tudi za vprašanja glede oskrbe starejših oseb.

Družine bodo tako morale biti sposobne oceniti vire in možnosti in razvijati vedno spreminjajoče strategije v duhu podpore svojih starejših članov. Vse to bo zahtevalo komuniciranje in reševanje problemov.

Mediacija glede oskrbe starejših družinskih članov je prvi korak pri podpori družinam, da bi jim pomagali obravnavati njihove spreminjajoče se potrebe. Mediacija jim namreč daje možnost za izmenjavo mnenj, predlogov, vprašanj, čustev in prostor za to, da začnejo proces sprejemanja odločitev še preden nastopi kriza.

Stranke imajo v okviru tega področja mediacije možnost razreševati naslednja vprašanja:
  • spore med odraslimi otroki glede njihovih staršev
  • odločitve glede bivanja in nastanitve starejših
  • skrb za starejše in njihova nega
  • finančne zadeve
  • spore glede dedovanja
  • odločitve glede zdravljenja
  • spore, ki nastanejo po že sprejetem dogovoru

Cenik

  • 2 ali 3 udeležene stranke: 50 EUR/60 minut
  • več kot 3 udeležene stranke: 90 EUR/60 minut