Partnerski odnos

Mediacija: Spori v partnerskem odnosu

Kadar v partnerskem odnosu prihaja do sporov oziroma partnerskih konfliktov, s katerimi se partnerja ne znata, ne zmoreta ali ne želita soočiti sama, jima lahko pri tem pomaga postopek mediacije.


Pri čem lahko pomaga mediacija?

Mediacija za spore med partnerji je namenjena tistim, ki si želijo v zaupnem okolju:

 • Vzpostaviti ali poglobiti zaupanje,
 • Izboljšati svoj odnos,
 • Ponovno vzpostaviti komunikacijo,
 • Poglobiti zavedanje oziroma najti razumevanje in sprejemanje drug drugega,
 • Vzpostaviti lastna pravila medsebojne interakcije,
 • Odpreti bolečo temo,
 • Se dogovoriti o vzgoji otrok,
 • Začeti znova (novo življenjsko obdobje, po prevari, …)
 • Sprejeti nove ali pomembne življenjske odločitve,
 • Razrešiti konkretne konflikte (sobivanje, počitnice, gospodinjstvo, starši, …).


Na kakšen način mediacija podpre partnerski odnos?

Partnerjem pri tem pomaga tretja nepristranska oseba, mediator, ki partnerko in partnerja podpre pri tem, da imata lahko najboljši možen pogovor o njunih razhajanjih in željah. Preko mediacijska procesa jima pomaga, da se okrepita in iz občutkov šibkosti, usmerjenosti vase, iskanja argumentov, kdo ima bolj prav, najdeta nove možnosti ter postaneta bolj odprta, pozorna, zaupljiva, okrepi pa se tudi razumevanje in sprejemanje v partnerskem odnosu.

Ta način omogoča, da razrešita včasih že več let trajajoče konflikte, spoznata nov način komuniciranja, zmanjšata stres v odnosu in na ta način pozitivno vplivata tudi na ostale člane družine (otroke, starše, …), saj manjkrat prihaja do prepirov, nezadovoljstva. Na ta način se zmanjša tudi možnost za družinski spor v širšem smislu.

Mediator partnerjema pri tem nudil:

 • Zaupno okolje,
 • Sprejemanje,
 • Možnost (samo)zavedanja,
 • Možnost za učenje,
 • Priložnost za sprejemanje pomembnih odločitev,
 • Podporo pri razrešitvi nastalih konfliktov.


Kdaj na pot reševanja partnerskega konflikta?

Toplo se priporoča, da se partnerja s konflikti soočita že v njegovih zgodnjih fazah, ko nestrinjanja, nezadovoljstvo ter zamere še niso poglobljene, saj je pot do uspešno rešenih konfliktov in na novo vzpostavljenih vezi razumevanja in priznavanja drug drugega navadno krajša.

Vendar je tudi v partnerstvih, kjer se konflikti vrtijo v začaranem krogu že dalj časa in kjer je interakcija postala uničevalna in odtujena, vloga mediacije lahko ključnega pomena. Ko zaradi občutkov odtujenosti, tako do svojega partnerja kot do samih sebe, partnerji začnejo kriviti in kritizirati drug drugega ali celo postavijo čustveni in verbalni zid pred drug drugim, je morda zaupanje mediatorja, da imata sposobnost stvari obrniti in obnoviti, velika prednost.

V situacijah, ko  partnerji oziroma zakonci velikokrat ne vejo, kako bi se vsega skupaj lotili, saj se zdi vsega preveč in vidijo v ločitvi edino rešitev, je lahko vstop v mediacijski proces pomemben korak k spremembi. Mediacija pri tem omogoča, da partnerja najdeta svojo osebno moč, iz katere izhaja, da sta v odnosu do konflikta in drug drugega bolj mirna, samozavestna, odprta, odločna, predvsem pa se partnerja pri tem poslušata, sta bolj pozorna en na drugega, si bolj zaupata in sta pripravljena videti zorni kot drug drugega. Na ta način se začne graditi srečen partnerski odnos.


Več o vlogi mediatorja s klikom na povezavo:   

»Vloga mediatorja je po mojem mnenju ključnega pomena predvsem zato, ker udeležencem daje točno tisto, zaradi česar so pravzaprav v konfliktu. V mislih imam pozornost, ki jim jo mediator nameni preko poslušanja, odprtosti, zanimanja in razumevanja. Gre za neke vrste energijo, ki jo mediator usmeri proti vsakemu udeležencu posebej.« (Mateja Pirman, blog zapis, 21.6.2013, Brez energije ne gre)

 

Cenik

50€/60 minut