Cenik

Izvajanje mediacije

 • spori v partnerskem odnosu, (pred)ločitveni in po-ločitveni spori: 50 EUR/60 minut
 • družinski spori, spori glede oskrbe starejših družinskih članov:
  • - 2 ali 3 udeležene stranke: 50 EUR/60 minut
  • - več kot 3 udeležene stranke: 90 EUR/60 minut
 • spori v podjetjih in organizacijah: 120 EUR/60 minut (2-3 udeležene stranke)

Mediacijsko srečanje navadno traja 60 minut, glede na naravo spora do največ 90 minut.
Urna postavka vključuje delo s strankami na skupnem in ločenem srečanju ter preko telefona ali Skype.
Zapis mediacijskega dogovora po koncu mediacije in dogovori glede organizacije srečanj so za udeležence brezplačni.
V primeru, da sta v spor vključeni na eni strani fizična in na drugi pravna oseba, je urna postavka srečanja 100 EUR/60 minut. Če se stranki ne dogovorita drugače, fizična oseba pri tem plača 40 EUR, pravna oseba pa 60 EUR.
Pri mediacijskih primerih, kjer je ena od strank brezposelna (s potrdilom ZRSZ), je urna postavka za 2 srečanji 25 EUR/60 minut, nadaljna srečanja se obračunajo po ceniku. Za primere, kjer sta obe stranki brezposelni (s potrdilom ZRSZ), sta 2 srečanji brezplačni, nadaljna srečanja pa 25 EUR/60 minut.

Delavnice

 • Mediacijske veščine za vsak dan: 150 EUR/2 šolski uri (zaključena skupina)
 • Umetnost poslušanja: 150 EUR/2 šolski uri (zaključena skupina)
 • Medosebna komunikacija za pare:150 EUR/2 šolski uri (zaključena skupina)

Svetovanje za krepitev posameznikov (opolnomočenje)

 • 50 EUR/60 minut

Eno srečanje navadno traja 60 minut. Urna postavka vključuje delo s strankami na srečanju v živo in preko telefona ali Skype.